top of page
  • Forfatterens bildeOMOD

Vi krever en ny etnisk likestillingspolicy - signer opprop

Denne teksten er sendt i brevform til kunnskaps- og integreringsministeren Guri Melby og kultur- og likestillingsministeren Abid Raja


Trykk her for å signere oppropet.

Vi krever en ny etnisk likestillingspolicy innen musikk- og kulturbransjen og ved utdeling av integrering- og mangfoldsmidler.


“Urban” musikk dominerer lydbildet i Norge- likevel mangler det etnisk likestilling på feltet. Det er millioner i mangfolds- og integreringsmidler, men når midlene egentlig målgruppene?

Når det gjelder mangfoldsmidler er det minoriteter, minoritetsorganisasjoner og minoritetsbedrifter, som taper kampen om midlene. Vi blir utkonkurrert av de store etnisk norske profesjonelle organisasjonene, som både er nasjonale og regionale. Disse har, som oftest heller ingen, eller ikke god nok minoritetsrepresentasjon i sine styrer, faggrupper, prosjektgrupper, eller i stab. Nokså ofte er disse etnisk norske organisasjonene ressurssterke og profesjonaliserte, og får dermed ofte veldig godt skrevet søknader og vinner konkurransen om midlene. Det de dog ofte mangler er representasjon samt bakkekontakt med minoritetsmiljøene. Kan man levere gode nok tjenester til mangfoldet når mangfoldet ikke er representert i utviklingen av tjenestene? Blir tilbudene kvalitetssikret på mangfoldige premisser?


Mangfold – en lønnsom virksomhet Vi blir fortalt at noen av de profesjonelle organisasjonene og bedriftene går til minoritetsmiljøene og ber om gratis råd og hjelp til implementering av tiltak og prosjekter, men nokså ofte ender ikke samarbeidet og tiltaket i at minoritetene selv blir selvstendige organisasjoner og bedrifter. Mangfolds- og integreringmidler er en lønnsom virksomhet for mange.


Etnisk likestilling Ville folk reagere hvis det var de profesjonelle "mannsdominerte" organisasjoner, som skulle vinne konkurransen om likestillingsmidler, som skulle komme norske kvinner til gode? Det ville alle trolig ha reagert instinktivt på.

Vi må derfor spørre: hvorfor er det ingen, som reagerer når mesteparten av både statlige og kommunale integrerings- og mangfoldsmidler ender opp hos organisasjoner, bedrifter og offentlige institusjoner, som mangler representasjon?


Vi lurer også på hvorfor det er slik at minoriteter er utelatt i styrer og verv hvor viktige beslutninger tas knyttet til kultursektoren, musikkbransjen og utdeling av integrering- og mangfolds midler. Dette fenomenet gjelder andre sektorer også.

Vi trenger kunnskap og forskning OMOD mener at vi trenger kunnskap og forskning om hva de fagmessige, kompetansemessige og strukturelle hindringene er, som gjør at minoritetsorganisasjoner, miljøer og ressurspersoner er taperne når det gjelder integrering- og mangfoldsmidler? Vi trenger også kunnskap om hvorfor minoriteter er utelatt i styrer og verv hvor viktige beslutninger tas. Vi trenger informasjon om hvem, som får midlene og om målgruppene er fornøyd med resultatene?


Tiden er inne - vi krever etnisk likestilling OMOD mener at kunnskaps- og integreringsministeren Guri Melby og kultur- og likestillingsministeren Abid Raja må stille krav:

1. Krav til representasjon og etnisk likestilling i kultur og musikkbransjen:

- I styrer og verv innen musikkbransjen.

- Krav til at mangfoldige midler må gå til mangfoldige tiltak med reell representasjon.

2. Krav til representasjon og etnisk likestilling ved utdeling av mangfolds- og integreringsmidler:

- Organisasjoner, som skal søke integrering- og mangfoldsmidler må bli nødt til å ha representasjon i styret, i den fast ansatte stabben og i prosjektgruppen.

- De som deler ut integrering- og mangfoldsmidler må ha representasjon i sine styrer, og i sin fast ansatte stab.

Vi ber ministerne om å utarbeide en ”etnisk likestillingspolicy”, som gjør at minoriteter kan konkurrere på likestilte premisser på alle sektorer. Vi ber ministerne se til likestillingskampen for kvinner, og iverksette liknende tiltak med mål om ”etnisk likestilling” og fair play.

OMOD mener at i 2020, kan ikke statsrådene for integrering og likestilling være fornøyde med at minoritetsorganisasjoner- og miljøer, kun skal ha en rolle som "de som hjelpes" istedenfor at de skal få hjelp til å selvhjelp. Vi mener at tildeling av Koronamidlene var en god illustrasjon på dette fenomenet.

Med vennlig hilsen

A. de Leon (daglig leder OMOD)

687 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page