top of page

Rettsavgjørelser

På denne siden vil du finne kjennelser og domsavsigelser som OMOD har ført.

Dom, 2012 i LDO; OMOD vs Hans Majestet Kongens garde, diskriminerende stillingsannonse.

Dom, 2023 i Diskrimineringsnemnda; OMOD vs Lillestrøm kommune / Sørumsand skole; etnisk segregering. 

bottom of page