top of page

pUBLIKASJONER OG RESSURSER

På denne siden vil du finne artikler, rapporter og andre ressurser som vi i OMOD har tilvirket gjennom 30 år. 

En kunnskapsbank få andre på feltet har å vise til.

Evaluering, 2023; pilotordning, kvitteringsordning.

Rapport, 2023; Politikontroller i et diskrimineringsperspektiv.

Rapport, 2023; Oppfølging av evalueringen av pilotprosjekt om kvitteringsordning.

Rapport, 2023; Inkludering og mangfold, Bydel Sagene.

OMOD, 20 årsrapport.

Rapport, 2013; Rapvalg

Rapport, 2010; Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus.

Rapport, 2008; Evaluering av Spesialenheten.

Innledning ved Domstolsadministrasjonens seminar 23.11.2004

Innledning ved Domstolsadministrasjonens seminar 23.11.2004

Rapport, 2000; En rettsstat for alle. 

Rapport om OMODs dagskonferanse, 9. desember, 1998.

bottom of page