top of page
  • Forfatterens bildeOMOD

OMOD krever mer kunnskap og forskning om fordomsfulle holdninger og rasisme i rettsvesenet

"Det kommer frem at 101 advokater har opplevd at dommeren opptrer annerledes når en av partene har minoritetsbakgrunn, enn hva som er tilfellet når alle de involverte er etnisk norske (Norge - En rettsstat for alle? 2000)".


VG skriver at: Advokat og UiO-sensor Olav Lægreid skriver i et innlegg på Facebook at jurister med innvandrerbakgrunn sliter med å forstå norsk jus. – Basert på observasjoner, forklarer han VG. UiO-sensor hevder flerkulturelle jurister sliter med å forstå jusen som fag (direkte sitert fra vg.no).


OMOD er ikke overrasket over utsagnet til Olav Lægreid. OMOD har jobbet med dette feltet tidligere, og gjennom rapporten "Norge - en rettsstat for alle?" (2000), kommer det frem at 135 advokater mener at en parts etniske opprinnelse kan ha betydning for sakens behandling i rettsapparatet. Det kommer også frem at 48 advokater, som arbeider med barnerett/familierett mener at foreldre med minoritetsbakgrunn behandles værre enn foreldre med norsk bakgrunn i rettssaker vedrørende omsorg for barna (2000).


Hvordan står det til med dagens rettsvesen? Har vi god nok kunnskap og forskning om hvordan diskriminering utarter seg i det norske rettsvesenet? Har vi gode nok tiltak for å sikre likeverdige tjenester for alle nordmenn?


OMOD vil nå be justisministeren om å sørge for at vi får mer forskning knyttet til tematikken, for å sikre at Norge er en rettsstat for alle.

269 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page