top of page
  • Forfatterens bildeOMOD

Kvitteringordningens historie

Oppdatert: 9. des. 2021

29.11.2021 fikk SV gjennomslag for en test av kvitteringsordning i Oslo. Det er historisk. OMOD håper nå på positive resultater, og en nasjonal ordning for kvittering i møte med politiet på sikt. I dette innlegget kan du lese litt om kvitteringsordningens lange og intrikate historie.


Copyright privat

Kvitteringsordning betyr: at alle får en kvittering når en blir stoppet av politiet. Målet er at ordningen skal bidra til mindre stigmatisering av personer med minoritetsbakgrunn og andre utsatte grupper. I tillegg vil kvitteringsordningen kunne måle politiets treffsikkerhet og resultater ved kontroll.

Måtte bevise at rasisme eksisterte i Norge


Copyright

OMOD har arbeidet for en kvitteringsordning i snart 30 år, og organisasjonen ble på mange måter til på grunn av rasistisk profilering i Norge og ved grenseovergangen til Norge.


Historien til kvitteringsordningen er altså lang og har bestått av ulike strategiske tilnærminger over lang tid.


Historien startet med at OMOD først måtte synliggjøre og bevise at rasistisk profilering/"Racial profiling" eksisterte i Norge. Det var Akhenaton de Leon og Karl Gunnar Charles Harries som startet med arbeid.


Når OMOD først startet å snakke om rasistisk profilering og offentlig diskriminering var det ingen, som trodde på at noe slikt fantes i Norge. Dermed startet arbeide med å bevise at dette var et reelt problem. Dette ble gjort ved å starte opp underskriftskampanjen "Stopp trakassering av fargede" (1993-1994).


OMOD klarte å samle inn hele 5000 håndskrevne underskrifter av melaninrike som bodde i Oslo. Dette var før den digitale alderen og 5000 underskrifter var veldig mye på den tiden. OMOD hadde med dette stadfestet at "Racial profiling" var et problem i Norge.Etnisk profilering på agenda i Stortinget

CopyRight privat bilde

I 1994 ble OMOD invitert til Stortinget og overrakte underskriftene til Norges første kvinnelige stortingspresidenten, Kirsti Kolle Grøndahl. Underskriftskampanjen fikk mye omtale i media. Et av de viktig resultatene knyttet til første runden med underskriftskampanje var at lederen for justiskomiteen Olav Akeselsen påla politihøyskolen å jobbe med rekruttering av flerkulturelle studenter. Han har spilt en viktig rolle i politiets mangfoldskompetanse i dag. Vi mistet nylig Olav Akselsen og sender våre varmeste tanker, may he rest in peace.


Kampanjen satte etnisk profilering på agenda hos justisdepartementet, Oslo politiet og justiskommiteen. Metodikken for arbeidet gikk ut på å bevise utfordringer med offentlig diskriminering i Norge gjennom signaturer, for så å stille spørsmål vedrørende politiets egne statistikker/data, hvor mange kontroller blir implementert årlig og hva er resultatene av dette. Dette vet fortsatt ikke politiet i dag. OMOD etterspør fortsatt data og empiri knyttet til politiets praksis.


Kvitteringsordningen i dag


Kvitteringsordningen har vært en sak og et krav som OMOD har jobbet jevnt og trutt med i snart 30 år. I 2020 fikk saken en ny oppblomstring knyttet til Black Lives Matter og den norske demonstrasjonen "we Can´t breath". ASA - African Student Association og Arise initierte demonstrasjonen og det ble på nytt satt et stort fokus på Racial Profiling i Norge. ASA og Arise startet oppropet (digital signatur kampane) i forbindelse med demonstrasjonen, som nå har 35 000 signaturer.


Kvitteringsordningen krever og har krevd strategisk politisk og aktivistisk arbeid over tid. Tematikken har vært oppe i stortinget siden 90- tallet, og ble redegjort for på stortinget på 2000-tallet. Kvitteringsordningen har vært oppe til votering 3 ganger, men har blitt stemt ned.


SV var først ute med å støttet Kvitteringsordningen, så fulgte Rødt, Arbeiderpartiet og MDG. Nylig varslet Arbeiderpartiet Oslo om at de ønsker teste ut et prøveprosjekt med kvitteringsordning i hovedstaden. Slik vi forstår det har dette nå blitt vedtatt. Vi takker spesielt SV, som har lagt penger på bordet for å jobbe med kvitteringsordningen.


Kampen er dog ikke over. Ordningen må utvikles i samarbeid med folket, fagfolk og det må sørges for at den er effektiv og forebygger profilering av sårbare grupper. Etnisk profilering er et nasjonalt problem, og derfor må kvitteringsordningen være nasjonal på sikt.


Vi ønsker å takke og gratulere alle som har stått på i snart 30 år.359 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page