top of page
  • Forfatterens bildeOMOD

Et nytt norsk Center for Social Justice

Oppdatert: 17. jul. 2019

OMOD har lansert et nytt konsept: OMOD - Center for Social Justice.
OMOD har i løpet av sine 25 år fungert som en “public watchdog” og har arbeidet med å identifisere offentlig diskriminering, brudd på borgerrettigheter, samlet inn empiri og erfaringskompetanse, bistått med juridisk veiledning til enkeltpersoner og drevet med påvirknings- og opplysningsarbeid. Arbeidet har samlet aktivister og representanter fra ulike minoritetsorganisasjoner og miljøer, helsearbeidere, studenter, advokater, offentlige instanser og flere sosiale bevegelser i et partnerskap for å finne løsninger til sosiale rettferdighetsproblemer og utfordringer minoritetsbefolkningen møter i Norge. Bærebjelken i det arbeidet og samhandlingen med ulike aktører var og vil alltid være forpliktelse til de demokratiske verdier, som gjennomsyrer velferdsstaten.


OMOD flyttet i nye lokaler i november 2018, noe som ga mulighet til en styrking av organisasjonen og etablering av en bredere plattform for forpliktende samarbeid og samskaping med ulike organisasjoner og miljøer. Opprettelsen av et senter for sosial rettferdighet er et resultat av den prosessen. OMODs Centre for Social Justice, er en fortsettelse av OMODs innsats i arbeidet for økt diskrimineringsvern og et verktøy for å fremme læring, erfaringsdeling med ulike organisasjoner, offentlige instanser og private aktører samt kunnskaps- og kompetanseutvikling for å imøtekomme fremtidige samfunnsutfordringer. Senteret skal blant annet:


  • Styrke arbeidet for likestilling og rettferdighet for alle.

  • Utføre utredninger og tilby kurs og opplæring innen sosialt rettferdighetsarbeid.

  • Igangsette prosjekter som fremmer medborgerskap og økt deltakelse av minoritetsgrupper i samfunnsutviklingsarbeidet.

  • Delta i nasjonale og internasjonale prosjekter og arenaer for å fremme sosial rettferdighet og bærekraftig utvikling.


Det nye senteret er en fortsettelse og videreutvikling av OMODs daglige drift. Det betyr at OMOD fortsatt jobber med organisasjonens kjernearbeid, men senteret gir utviklingsmuligheter og større aktivitet.

 

Borgerrettighetsarbeid i Norge


13 juni lanserte OMOD sitt nye konsept og lanseringen for konseptet handlet om hva social justice er og bør være i norsk kontekst. Daglig leder åpnet seminaret og tok publikum med på en reise igjennom OMODs borgerrettighetsarbeid igjennom 25 år. Det bøy på tårer, latter, frustrasjon og håp. Viktigst av alt ble det en påminnelse om at en ikke må ta rettighetene sine forgitt. Det er alltid noen som har stått i bakgrunnen og kjempet for de rettighetene vi har i dag. OMOD har satt på plass mange viktige byggeklosser for vårt flerkulturelle Norge.


Et lite utvalg av saker OMOD har jobbet med i løpet av sine 25 år som Norges "watchdog".


 

Sofaprat om hva social justice er i norsk kontekst


Lar du deg engasjere av sosial urettferdighet, likestilling og feil fordeling av verdens goder? Vil du være med å gjøre en forskjell i Kenya? (kilde)


Vi engasjerer oss ofte i social justice i utlandet, men hvorfor ikke i Norge?


Rahwa Yohaness fra African Student Association, dr. Tony Sandset fra Universitetet i Oslo, Deise Nunes fra Golden Mirror arts, og Ida Evita de Leon fra OMOD hadde en spennende sofaprat om social justice i norsk kontekst. Rammene for praten var:


Hvordan kan det bli bedre å bo i verdens beste land? Hva er mulighetene og utfordringene vi står ovenfor som samfunn? Hvordan kan minoriteter komme sammen og jobbe mer systematisk for social justice i norsk kontekst?


OMOD - Center for Social Justice fikk gode innspill fra publikum og sofagjestene om hvor og hva fokuset for det nye konseptet bør være. 

FNs decade for people of african decent


OMOD er en av Norges viktigste bidragsytere inn i FNs 10 år for mennesker med opphav fra Afrika gjennom prosjektet "Afro Mundo" og Black History Month.


OMOD holdt et innlegg om arbeidet, som skal gjøres fremover for å sette 10 året på agenda i Norge. Det skal blant annet arrangeres en afrikansk markedsdag, en konferanse og et hackerton (hackathon) for ungdom hvert år i tre år fremover.


OMOD fortalte også om sine planer om å jobbe med opplysningsarbeid og empowerment via ulike kommunikasjonstiltak, som Black History Month Norway og et nytt nettsted diskrimineringsbiblioteket.


*Afro Mundo er støttet av IMDI og Black History Month Norway er støttet av Oslo Kommune, EMI - enhet for mangfold og inkludering.

 

Food is a must


Takk til alle som kom å delte sin tid, sine tanker og erfaringer med oss. En spesiell takk til Kinams Table, og Caribbean Culture Organisation for fantastisk mat. Følg oss på Facebook for å få med alle de spennende arrangementene og aktivitetene som skjer i våre nye lokaler.235 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page