top of page

JUSTIS

OMOD har gjennom 30 år gjort seg markert med sine meninger og holdninger vis a vis den norske justissektoren. Enten det være seg oppimot kvitteringsordningen, eller om det har handlet om bruk av tolk som et ledd i styrkningen av rettssikkerheten. 

På denne siden følger en oversikt over nyhetsartikler og annet skriftlig materiell hvor OMOD har innvirket. 

SWAT-teamet

21.06.2002, nyhetsartikkel; https://www.dagbladet.no/nyheter/hagens-hevn/65816380

16.04.2004, nyhetsartikkel; https://www.nrk.no/stor-oslo/flere-ureturnerbare-utlendinger-1.356518

02.07.2004, nyhetsartikkel; https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2004/07/02/uonskede-tvinges-til-krim/

 

06.07.2004, kronikk; https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/lwgVL/ureturnerbare-utlendinger-uten-menneskerettigheter

 

09.09.2004, nyhetsartikkel; https://www.dagbladet.no/nyheter/angel-28-far-ikke-bli-i-norge-og-han-far-ikke-komme-tilbake-til-cuba-na-bor-han-pa-gata/65992274

25.05.2005, masteroppgave; https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/20366/1/26463.pdf

 

12.06.2006, nyhetsartikkel; https://www.adressa.no/nyheter/trondheim/i/V9qBVJ/stoler-ikke-pa-politigranskning

 

09.11.2007, nyhetsartikkel; https://www.nrk.no/trondelag/glad-for-avklaring-om-ordbruk-1.3996742

11.06.2008, plakat/annonse for fotoutstilling; https://nettverk.wordpress.com/2008/06/10/velkommen-til-apningen-av-fotoutstillingen-ureturnerbar/

 

27.06.2008, nyhetsartikkel; https://www.dagbladet.no/nyheter/politiets-intern-etterforskning-slaktes-i-ny-rapport/66491807

 

27.06.2008, nyhetsartikkel; https://www.nrk.no/trondelag/spesialenheten-slaktes-1.6117759

 

04.02.2009, nyhetsartikkel; https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2009/02/04/hijab-blir-tillatt-til-norske-politiuniformer/

 

13.02.2009, nyhetsartikkel; https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/ojkKR/det-er-en-grunn-til-at-det-heter-uniform-ikke-multiform

 

12.05.2009, rapport; https://www.regjeringen.no/no/dep/jd/org/styre-rad-og-utval/innstillinger/innstillinger-fra-utvalg/id2076834/

26.04.2020, nyhetsartikkel; https://www.vl.no/nyheter/2020/04/26/slik-var-dragkampen-om-de-ureturnerbare/

 

13.06.2020, nyhetsartikkel; https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/hva-vet-vi-om-omfanget-av-rasisme-i-norge-i-dag_-1.15046872

 

25.06.2020, nyhetsartikkel; https://www.advokatbladet.no/hijabforbudet-for-politi-og-dommere-truer-ytringsfriheten/152167

 

29.09.2021, kronikk; https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/dnLo4o/raseprofilering-skjer-ogsaa-i-norge-vi-trenger-en-kvitteringsordning

 

10.10.2021, nyhetsartikkel; https://www.vartoslo.no/african-students-association-agenda-x-norsk-folkehjelp-solidaritetsungdom/vi-vet-at-etnisk-

profilering-skjer-vi-krever-en-kvitteringsordning-inn-i-regjeringsplattformen/329338

 

21.10.2022, nyhetsartikkel; https://www.utdanningsnytt.no/erna-solberg-minoritetsspraklige-barn-politiet/minoritetsungdom-skal-fa-kvittering-av-politiet/338039

 

12.03.2024, kronikk; https://www.vl.no/meninger/verdidebatt/2024/03/12/forskjellsbehandling-av-flyktninger/

 

28.04.2004, kronikk; https://www.dagsavisen.no/debatt/2024/04/28/lonner-det-seg-a-diskriminere-i-arbeidslivet/

Obiora-saken;

22.12.2007, nyhetsartikkel; https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2007/12/22/sterke-reaksjoner-pa-obiora-henleggelsen/

25.05.2008, høringsinnspill; https://www.regjeringen.no/contentassets/c36c3dde99de4262bce83e91f7399c05/omod.pdf?uid=OMOD

27.06.2008, nyhetsartikkel; https://www.nrk.no/trondelag/spesialenheten-slaktes-1.6117759

16.02.2010, nyhetsartikkel; https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/057GM/norge-broet-menneskerettighetene-i-obiora-saken

OMODs arbeid med etnisk profilering

bottom of page