top of page

CENTER FOR SOCIAL JUSTICE

OMOD

OM OSS

OMOD Center for Social Justice arbeider for å fremme likestilling, hindre diskriminering, bidra til samhandling og økt deltakelse. OCSJ er et kompetanse- og ressurssenter, som tilbyr veiledning, konsulting, foredrag, møteplasser og hjelp til organisasjonsutvikling.

 

Vi jobber for: 

 • Likeverdige offentlige tjenester 

 • Inkludering og deltakelse

 • Rettighetsarbeid

 • Integrering og samhandling

 • Forebygge diskriminering gjennom kompetanse og samhandling

 • Sosialt entreprenørskap 

 • Økt deltakelse og mestring

I praksis betyr dette at OCSJ jobber på alle nivåer i samfunnet. Vi bistår på individ-, system- og politisk nivå. Dette betyr at vi har direkte kontakt med individer som trenger hjelp til å håndtere diskriminering, bistår systemet med å tilby likeverdige tjenester og jobber med politisk påvirkningsarbeid for å inkludere mangfoldsperspektiver. 

bronfenbrenner.jpg

Bilde hentet her

About

CENTER FOR SOCIAL JUSTICE

OMOD

VI TILBYR

OMOD:

Individnivå :

 • Veiledning og juridisk rådgivning til individer, som har opplevd offentlig diskriminering 

 • Nettverk

 • Hjelp til selvhjelp


Fag og forskning

 • Nettverk 

 • Empiri og cases

 • Veiledning 

 

Organisasjoner, næringslivet og offentlig forvaltning 

 • Konsulting og foredrag 

 • Kompetanseheving

 • Innspill og høringer 

 • Erfaringskompetanse

 • Organisasjonsutvikling, medietrening og profesjonalisering

 • Møteplass 

Center for social justice:

"Social justice is the equal access to wealth, opportunities, and privileges within a society"

OMOD har fått nye større lokaler som gir nye muligheter. OMOD Center For Social Justice skal tilby, skape og tilrettelegge for møteplasser, kompetanseheving, forebyggende arbeid, innovasjon og sosialt entreprenørskap.

 

OSFSJ - Accsess to justice 

 

Kontakt
bottom of page