top of page

utestedsdiskriminering

Utestedsdiskriminering er vanskelig å bevise og utspiller seg ofte i disse formene: 
 

  • Noen utesteder har en kvote når det gjelder hvor mange mørkhudede/minoriteter/utlendinger de slipper inn.

  • Noen har en roterende praksis. Det vil si at på rolige dager slippes noen inn, men på en fredag eller lørdag er det begrenset adgang.

  • Noen opererer med såkalt «vilkårlig» medlemsliste, eller kles kode slik at de kan sile ut folk de ikke ønsker.

Her kan du lese om hva du kan gjøre i møte med utestedsdiskriminering, samt eksempler fra virkeligheten. 

DJ-er som opptrer
Utested diskriminering - hva gjør du?


Eksempel: To unge mørkhudede menn står i kø for å komme inn. De får beskjed fra dørvakten at det er medlemskap i kveld. De trekker seg til side. Han ene observerer hva som skjer i døren, han andre spør de andre i køen om de er medlemmer. Alle svarer nei, men de kommer inn.

 

Hva gjør man i en slik situasjon?

 

  • Det viktigste er dokumentasjon. De holder seg rolig. Han ene samler inn kontaktinformasjon fra andre vitner i køen. Han trenger telefonnummer og navn.

  • Han andre henvender seg til dørvakten, men denne gangen tar han opp et lydreferat på mobilen. Han sier til dørvakten: «I kveld fikk jeg beskjed om at det er medlemskap, og vi ble nektet adgang.». Han utfordrer dørvakten og sier: «Men vi har spurt mange i køen om det er medlemskap, og de sier nei og kommer inn uansett. Kan du nå forklare oss hvorfor vi ikke kommer inn?». Dørvakten gjentar at det er medlemskap i kveld, og at vi må flytte oss fra døren.

  • Før vi drar fra stedet legger vi merke til at andre mørkhudede ikke kommer inn.

  • Ansvaret i en slik situasjon mener vi ligger først og fremst hos eieren og dørvakten.

  • Denne saken kan anmeldes til politiet for brudd på paragraf 186 i straffeloven.

Les mer om utested diskriminering her: 

 

https://www.ldo.no/diskriminert/ikke-pa-jobb/varer-og-tjenester/nektet-inngang-pa-utested/

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-5#

 

https://www.nrk.no/osloogviken/utested-straffes-for-diskriminering-1.12715086

 

https://rett24.no/articles/na-er-23-arsgrense-pa-utesteder-ulovlig-aldersdiskriminering

 

https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/dette-skal-til-for-a-bli-nektet-adgang/15271848/

 

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2006/08/30/utested-domt-for-rasisme/

 

https://www.nettavisen.no/artikkel/dorvakt-domt-for-rasisme/s/12-95-723063

 

https://www.aftenposten.no/oslo/i/j1aw/utested-mister-bevillingen-paa-grunn-av-rasisme

bottom of page