top of page

Religionsdiskriminering

Her kan du lese om ulike former for religionsdiskriminering som OMOD har arbeidet med, du får også tips til hvordan du kan bygge saken din om du er utsatt for liknende problemer der du jobber.

Glad høyskolestudent
Religionsdiskriminering i arbeidslivet:
Kan man nektes jobb fordi man bruker en Hijab eller annen religiøs hodeplagg?

Eksempel 1

 

Den fornærmede i denne saken hadde kun jobbet noen uker som helge vikar hos et selskap, før saken inntraff. Saken var slik: Da hun søkte jobben brukte hun ikke hijab. Hun hadde rukket og fått en del opplæring og kursing, og alt gikk tilsynelatende riktig så bra for henne. Så begynte hun å praktisere bruken av hijaben sin igjen på grunn av en hendelse i sitt liv. Kort tid blir oppringt av sin nærmeste overordnede, og får beskjed om at hun ikke kan fortsette i jobben på grunn av hijaben.

 

 • Hun blir oppringt, og blir fortalt at hijaben ikke passer uniformen og ikke kan fortsette i jobben. Hun blir sagt opp på telefon. Samtalen avsluttes.

 

Hva gjør hun?

 

 • Etter å ha samlet sine tanker, ringer hun tilbake til sjefen for å konstatere at hennes bruk av hijab er årsaken til at hun blir sagt opp.

 • For å ha dokumentasjon tar hun opp samtalen som et lydreferat. Det som er viktig i denne samtalen, er hvilke spørsmål hun stiller sjefen. Derfor spør hun «Er hijab årsaken til at jeg ikke kan fortsette i jobben?». Hun måtte sørge for at hun fikk et konkret svar på at hijaben – et religiøst hode plagg – var årsaken og ikke noe annet til at hun ikke kunne fortsette i jobben.

 • Hun tar kontakt med OMOD som bistår henne i å klage til Diskrimineringsombudet. Dette med utgangspunkt i brudd Diskrimineringsloven paragraf 6: https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/2013-06-21-60

 • NB! Klienten er tilkjent oppreisning og kompensasjon for tapt arbeidsinntekt. Avgjørende i saken er lydreferatet som ble gjort under telefonsamtalen. Lydopptak aksepteres av alle domsinstanser i Norge som bevismateriale.

 • Klienten får oppreisning, og erstatning for tapt inntekt.

Les mer om saken her: 

https://www.nrk.no/osloogviken/brukte-hijab-_-mistet-jobben-1.13791747

 

https://www.nrk.no/osloogviken/color-line-kan-ikke-nekte-ansatte-a-bruke-hijab-1.14064255

 

https://www.ldo.no/globalassets/_ldo_2019/03_ombudet-og-samfunnet/lovverk/fagoppsummeringer/revidert-fagoppsummering-religion-og-livssyn---september-2019.pdf/?id=12280

 

https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/ble-sykemeldt-etter-hijabstrid-pa-sykehjem/s/12-95-3423329503

 

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/vern-mot-diskriminering/religiose-hovudplagg-pa-arbeidsplassen/

 

 

 

Eksempel 2

 

 • Denne saken gjelder også bruk av hijab på jobben. Ung dame på 21 år søker jobb som pleieassistent i Ullern bydel. Hun er innkalt til jobbintervju, og møter pasienten hun skal pleie.

 • Dagen etter jobbintervjuet får hun en SMS på sin telefon fra personallederen i Ullern bydel: «Hei! Jeg har pratet med ... og han sa at hvis du er komfortabel med å jobbe uten hijab så kan du få jobben hos han. Er det noe som kan være aktuelt for deg?»

 • I denne situasjonen var det arbeidsgiver som var ansvarlig for ansettelsen, ikke pasienten. Pasientrettigheter trumfer ikke diskrimineringsloven i denne saken. Her skulle arbeidsgiver informert pasienten om at en slik krav eller ønsker kan vi ikke formidle siden det kan være brudd på diskrimineringsloven.

 

Hva gjør jenta?

 

 • Hun er ikke klar over at dette er brudd på diskrimineringsloven.

 • Hun er emosjonelt opprørt over at hun ikke kan jobbe fordi hun praktiserer sin religion, og er veldig bekymret for at hun aldri kan få jobb.

 

 

Hva skjer videre?

 

 • Noen måneder senere hun på kurs hos moskeen, hvor OMOD holder innlegg om hva man gjør i møte med diskriminering. Etter kurset kommer hun bort til representanten fra OMOD og forteller om saken sin. Hun blir spurt: «Men hvilken dokumentasjon har du i saken?». Hun drar frem SMS-en fra personal sjefen.

 • OMOD bistår henne ved å skrive en klage til Ombudet, og hun får medhold med brudd på diskrimineringsloven, paragraf 5: https://www.ldo.no/arkiv/klagesaker/klagesaker-2016/religion/161071-diskriminert-pa-grunn-av-hijab-i-ansettelse/. Hun får også erstatning og kompensasjon for tapt arbeidsinntekt.

 • NB! Det viktigste i denne saken er god skriftlig dokumentasjon.

 

Les mer om liknende saker her: 

 

https://www.aftenposten.no/oslo/i/JgO87/oslo-kommune-refses-for-aa-ha-bedt-jobbsoeker-ikke-bruke-hijab

 

https://www.ldo.no/arkiv/klagesaker/klagesaker-2016/religion/161071-diskriminert-pa-grunn-av-hijab-i-ansettelse/

 

https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/ble-sykemeldt-etter-hijabstrid-pa-sykehjem/s/12-95-3423329503

bottom of page