top of page

Påvirkningsarbeid

Ønsker du å jobbe proaktivt med social justice? Vi har lang erfaring med påvirkningsarbeid. Her er noen eksempler på hva vi kan tilby: 

På individnivå bidrar vi med å:

- støtte og hjelpe enkeltindivider i møte med diskriminering

- trene opp talspersoner 

- tilrettelegge for hjelp til selvhjelp

- tilby møteplasser og nettverk

- samle inn erfaringskompetanse og formidle dette videre

På samfunnsnivå bistår vi organisasjoner med:

- profesjonalisering av eget foretak

- medietrening

- tilgjengelige lokaler

- kompetanseheving 

bottom of page