top of page

Institusjonell diskriminering

Institusjonell rasisme og diskriminering vil si at en forskjellsbehandles av en institusjon basert på etnisitet, religion, kjønn eller funksjonsevne. 

Institusjonell rasisme og diskriminering har mange ansikter, og krever at modige individer står opp for uretten de ser og opplever.

 

På denne siden kan du lese nyhetsartikler om saker hvor OMOD har vært involvert i saker som omhandler institusjonell diskriminering.

Spindelvev

12.08.2002, blogg-innlegg; https://www.liberaleren.no/2002/08/15/krf-er-anmeldt/
 

14.02.2002, nyhetsartikkel; https://www.bt.no/innenriks/i/8pabE/anmelder-krf-for-diskriminering

 

15.08.2002, nyhetsartikkel; https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/m3WJE/krf-anmeldt-for-diskriminering

 

25.02.2003, nyhetsartikkel; https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/EG4wG/krf-anmeldt-for-diskriminering
 

23.09.2004, nyhetsartikkel; https://www.nrk.no/kultur/nomans-liv-som-ola-nordmann-1.904589
 

01.09.2006, nyhetsartikkel; https://www.aftenposten.no/norge/i/0Gd4M/alle-svarte-har-opplevd-rasisme
 

08.11.2006, nyhetsartikkel; https://www.dagbladet.no/kultur/norske-nordmenn-og-sprakradet/66271883
 

04.11.2006, nyhetsartikkel; http://omod.info/pdfs/041106Aftenposten.pdf
 

06.11.2006, nyhetsartikkel; https://www.gd.no/kommentar/den-norske-nordmann/s/1-934610-2394210

 

07.11.2006, nyhetsartikkel; https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/OrXJk/nordmannsvernet

08.11.2006, kronikk; https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/V9XM1/hva-er-jeg-som-er-adoptert

 

11.11.2006, nyhetsartikkel; https://www.dagsavisen.no/kultur/2006/11/11/vi-er-alle-nordmenn/

 

11.11.2006, leder-artikkel; https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/x8zkX/spraakraadets-noedvendige-retrett

 

13.11.2006, nyhetsartikkel; https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2006/11/13/nodvendig-beklagelse/
 

14.11.2006, kronikk; https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/pWx5o/hvit-for-aa-vaere-norsk

 

19.10.2015, nyhetsartikkel; https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2015/10/19/krever-mer-fargerike-utvalg/
 

01.02.2017,handlingsplan,BUFDIR; https://bibliotek.bufdir.no/BUF/101/Handlingsplan_for_a_bedre_tillit_mellom_barnevern_og_etniske_minoritetsmiljoer_2016_2021.pdf

bottom of page