top of page

Skole og utdanning

Dette er et saksfelt som vi i OMOD alltid har engasjert oss i, men i de senere årene har vi sett en stadig økning av henvendelser fra foreldre og foresatt som kan rapportere om segregering av skoleklasser og lignende uheldig praksis. 

 

Under følger noen av de mediesakene som har blitt skrevet på området, og som bærer et OMOD-stempel.

bottom of page