top of page

Forelesninger

OMOD har lang erfaring i formidling av erfaringskunnskap, forsking og fag i et flerkulturelt perspektiv. Vi tilbyr skreddersydde forelesningspakker, ta kontakt.

Tidligere oppdrag og eksempler: 

 • Ungdomsklubber og andre organisasjoner

  • Hva gjør man i møte med politiet? Stop and search, racial profiling

  • Black inventors

  • Til ungdommen - Empowerment 

 • Internasjonale og lokale NGOer i Talin:

  • Stratigic litigation - å føre prinsipielle saker i retten for å skape presidense, strategisk rettstvist 

 • Helseombudet og helsedepartementet 

  • Brukermedvirkning i eldreomsorg

Konsulting

Vi tilbyr konsultig med mål om å hjelpe organisasjoner/institusjoner med å forbedre sine prestasjoner i et flerkulturelt perspektiv. 

Tidligere oppdrag og eksempler: 

 • Statens vegvesen: 

  • kommunikasjon i det mangfoldige Norge   

 • Politihøyskolen: 

  • Politietsarbeid i det flerkulturelle Norge 

 • Oslo kommune:

  • Representasjon og inkludering i kommunikasjon - nasjonsbygging gjennom visuell integrering

 • HOD

  • Bedre sykehjem og hjemmetjenester i ett mangfoldsperspektiv 

 • FOLLO - Brann og reddningsetaten 

  • Flerkulturell sikkerhetsforståelse


 

bottom of page