top of page

Etnisk profilering

Etnisk profilering, kalt racial profiling på engelsk, er når kriminalitet og etnisitet blir koblet sammen (VG 2020)
 

På denne siden kan du lese om hva du kan gjøre i møte med etnisk profilering, samt arbeidet OMOD har gjort knyttet til tematikken.

SWAT-teamet
Etnisk diskriminerende politikontroller - hva kan du gjøre?

Kwame ble stoppet ti ganger av politiet i løpet av fem år, han mener dette er diskriminering og trakassering på grunn av hans etnisitet. Politiet stopper Kwame uten en grunn når han er ute og kjører bil. Kwame mener politiet diskriminerer ved å ikke loggføre kontrollene.

 

I den ene kontrollen spør en sivil politibetjent han: «Er du en kjenning av politiet», «Har du noe på rullebladet» og «Du er vitne i en narkosak, hva gjelder det?». I denne hendelsen må Kwame forklare til politiet at han stoppet en raner i dagligvarebutikken der han jobbet, og at det ble funnet piller og sprøyter i ranerens sekk.

 

I en annen hendelse finner sted sent på kvelden når Kwame parkerer bilen. Da dukker det opp en politibil, og en politibetjent mot han. Kwame forteller betjenten at dette er fjerde gangen han blir stoppet av politiet hvor betjenten svarer: «Det er mye piratkjøring, og han bør ikke være overrasket over det». Flere ganger skjer det lignende møter med politiet.

 

Hva gjør Kwame?

 

Mannen anmelder politikontrollene til politiet. Spesialenheten henlegger saken, og mannen klager henleggelsen inn til Riksadvokaten. Riksadvokaten går ikke videre med saken, men mener anmeldelsen viser strukturelle forhold som politiet må forbedre.

 

  • Dokumentasjon er viktig. Kwame noterer ned dato, tid og sted og beskriver kontrollene rett etter at de har skjedd. Om det er mulig spør han om tjenestenummer når han blir kontrollert.

  • Om mulig; gjør han opptak eller filmer kontrollen når det skjer.

  • Han tar kontakt med en organisasjon som bistår han i å klage, og hvordan han bør gå frem.

  • Kwame klager inn flere av kontrollene som er utført av politiet: https://www.politiet.no/kontakt-politiet/klage-pa-politiet/

  • Til slutt klager Kwame hendelsene inn til Diskrimineringsnemda, som konkluderer med at han har blitt diskriminert av politiet ved gjentatte kontroller og manglende loggføring: https://www.diskrimineringsnemnda.no/showcase/2020000175

Les mer om tematikken her:

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/hva-vet-vi-om-omfanget-av-rasisme-i-norge-i-dag_-1.15046872

OMODs arbeid med etnisk profilering

bottom of page