top of page
 • Forfatterens bildeOMOD

Hva har skjedd de siste 6 månedene?

Oppdatert: 24. jul. 2019

Velkommen til OMOD - Center for Social Justice (OCSJ) sitt nye konsept og nye nettside. I dette innlegget kan du lese litt om noe av det OCSJ har arbeidet med de siste 6 månedene.OMOD - Center for Social Justice har hatt mye å gjøre med flytting til nye lokaler, utvikling av ny nettside, lansering av nytt konsept , og vanlig drift de siste 6 månedene. Her er en oppsummering av noe av det som har skjedd det siste halvåret i tekst og bilder: 

Påvirkningsarbeid


Påvirkningsarbeid er en stor del av OCSJs daglige drift, og derfor deltar OCSJ på relevante seminarer, innspillsmøter og annet med mål om å påvirke, og å holde seg faglig oppdatert. Her er et knippe av påvirkningsarbeidet som er utført den siste tiden:


Her ser du bilder fra:


 • Geneve hvor OCSJ sammen med andre norske ngo’er rapporterte om tingenes tilstand på diskrimineringsfronten - etnisk profilering, hatkrim, i arbeidsmarkedet mm.

 • Innspillskonferanse

 • Bufdir frokostseminar om hatytringer

 • Innspillsmøte for handlingsplan mot rasisme

 • Møte med Norsk Sykepleierforbund Oslo, om diskriminering på arbeidsplassen og om hvilken rolle ledelsen har i å håndtere slike utfordringer.


 

Møtevirksomhet, nettverksbygging og frivillighetFrivillighet og økt aktivitet er to nøkkelord for mye av aktiviteten, som skjer på OCSJs nye møteplass. OCSJ har rundt 40-80 innom lokalene hver måned. Flere organisasjoner låner møteplassen til å arrangere møter, events og annet. OCSJ benytter møteplassen for klienter, og egenaktivitet, slik som lanseringen og for å engasjere flere og flere frivillige. En ny og aktiv møteplass krever flere ressurspersoner.OCSJ har blant annet arrangert og tilrettelagt for:


 • Kinams Tables Future Talk

 • Afro Mundo og OCSJs lansering av prosjekter og arrangementer i forbindelse med FNs decade for people of african decent

 • Møtevirksomhet for EMI kvinnenettverk, gambisk, nigeriansk, kongolesisk og andre foreninger

 • Rekruttering av 6 fantastiske nye frivillige, som skal bidra med å lage, og utføre OCSJs nye kommunikasjonsstrategi

 • Møtevirksomhet med studenter, klienter, samarbeidspartnere og andre som kan ha behov for den nye møteplassen


 

Saker og klienter


En av hovedoppgavene til OCSJ er å bistå klienter med juridisk råd og veiledning. Arbeidet fungerer også, som borgerrettighets arbeid fordi noen av sakene etablerer presedens. Dette betyr at saker OMOD får inn kan ha stor betydning for Norge, som et mangfoldig samfunn. Større saker skaper debatt, kan være med på å endre lovverket, ulike prosedyrer og holdinger i samfunnet.


Ofte får flere av sakene OCSJ jobber med oppmerksomhet i media, her ser du noen av de:


* Bilder lånt fra: dagsavisen, dagbladet og nrk.


Du kan lese mer om OMODs borgerrettighets arbeid her. Trenger du råd og veiledning kontakt oss.


 

Decade for people of African decent: Tøyen skole vs. Fautinas skole i Accra

Som en del av diaspora prosjektet, og føringer fra FNs 10 år, ønsker OCSJ å skape direkte tilknytning og samarbeid med ulike miljøer rundt om i Afrika og diasporaen. I år har OCSJ et samarbeid med Ghana, accra og vi fikk derfor besøk av Faustina.


Målet med samarbeidet er blant annet å bidra til å hjelpe elevene ved Faustinas skole til å få ekstra undervisning, utstyr og for å støtte lærerne. Faustina deler sine erfaring med oss her i Norge, og bidrar til å gi innsyn i Ghana. Det er også et mål å bidra til identitetbygging blant norsk-afrikanere i Norge. At elever i Norge får innsyn i afrikansk kultur og historiske perspektiver direkte fra forbilder fra Afrika, er viktig for identitetsbygging og empowerement for norsk-afrikanere, særlig "third culture kids". Faustina tok derfor turen til Tøyen Skole og hadde sessions hvor hun fortalte om sin skolehverdag, og utfordret elevene på Tøyen til å dele positive og negative erfaringer ved skolen i Norge.


Faustina møtte også flere relevante ressurspersoner og miljøer knyttet til den norsk-afrikanske diasporaen. Det var spennende og ta del i erfaringsutvekslingen om hvordan den norsk afrikanske erfaringen er i Norge.


 

Kommunikasjon og sosiale medier


OCSJ jobber iherdig med å skape flere verktøy, som skal legges ut online. Det har blitt rekruttert frivillige kommunikasjonsmedarbeidere, og en strategi er under prosess. I den anledning har OCSJ prøvd seg i sosiale medier for å gjøre litt research om behov "der ute".


OCSJ har blant annet gjestesnappet om rasisme for SnapKollektivet, og har hatt en del møtevirksomhet knyttet til å tilgjengeliggjøre all kunnskapen OMOD - Center for Social Justice besitter.


Følg med på Facebook og på nettsiden for å få med deg alt det viktige og spennende arbeidet som skjer fremover.


120 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page