top of page

Fag og forskning

OMOD tilbyr fagligkompetanse, erfaringskompetanse og cases for studenter, politikere, ulike departementer og forskningsinstitutter. 

Eksempler på tidligere arbeid:

#Blendahvitt 

 

OMOD jobber aktivt med å påpeke usynlige diskriminerende strukturer i samfunnet. Det er viktig at minoriteter er representert som forskere og fagpersoner, og ikke bare som intervjuobjekter. Trenger du og ditt team flerkulturelle representanter, ta kontakt vi sitter på et stort nettverk.

 

Hashtaggen #Blendahvitt er en kontroversiell hashtagg med mål om å sjokkere og sette problematikken på dagsorden. 

bottom of page