OMOD

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

OMOD-leder Akhenaton O. de Leon

follow url 27. Oct. 2011
by admin
Comments Off on Inkuldering med Star Trek

Inkuldering med Star Trek

More about the author Akhenaton Oddvar de Leon (52) tror at veien til et mer inkluderende samfunn er å bruke det beste fra likestillingskampen i Norge og litt også fra Star Trek – Jeg vil være med på det laget som driver fram et mer inkluderende samfunn. Litt som å være … Continue reading