OMOD

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Foto: Zirconicusso

follow link 1. Feb. 2012
by admin
Comments Off on Utdanning

Utdanning

what is first base in dating terms Skolen Det sies at Norge er et multietnisk, multikulturellt samfunn. Hva betyr dette i praksis for skolen når det gjelder pensum, rekruttering av lærere, representasjon i lærerstaben? Hvordan leverer den offentlige skolen varer og tjenester til mangfoldet? Er vi brukere … Continue reading

OMOD-leder Akhenaton O. de Leon

citas en linea verificacion puebla 27. Oct. 2011
by admin
Comments Off on Inkuldering med Star Trek

Inkuldering med Star Trek

follow Akhenaton Oddvar de Leon (52) tror at veien til et mer inkluderende samfunn er å bruke det beste fra likestillingskampen i Norge og litt også fra Star Trek – Jeg vil være med på det laget som driver fram et mer inkluderende samfunn. Litt som å være … Continue reading