OMOD

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Anita Rathore fra OMOD var invitert av Bufdir til å kommentere rapporten.

click site 16. Apr. 2015
by admin
Comments Off on Rapport fra BUFDIR: Etniske minoriteter diskrimineres i Norge

have a peek here

Rapport fra BUFDIR: Etniske minoriteter diskrimineres i Norge

Homepage En ny kunnskapsgjennomgang utført av Institutt for samfunnsforskning (ISF) for Barne,- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) dokumenterer at etniske minoriteter opplever diskriminering i Norge i dag. Anita Rathore fra OMOD var invitert av Bufdir til å kommentere forskningsrapporten, da den ble offentliggjort … Continue reading

wie gewinn ich auf anyoption
bok

http://istore-buy.com/bestsellers/tastylia.html read this post here 31. Jan. 2012
by admin
Comments Off on Forskning

http://wallakra.com/?santavswediya=Tadalafil-p%C3%A5-n%C3%A4tet-s%C3%A4kert&0c5=62

Forskning

buy cheap Seroquel on line I metodeboken The study of race (av France Winddance Twine og Jonathan W. Warren), heter det: – Analytically there are two quite distinct issues of race. One is a methodological matter: Who has access to what scene, and with what … Continue reading

omskjæring

http://iviti.co.uk/?vera=imparare-trading-con-opzioni-binarie&54e=e1 17. Jan. 2012
by admin
Comments Off on Har endret holdning til omskjæring

Har endret holdning til omskjæring

more info here Ny forskning viser at somaliske innvandrere ser på omskjæring som skadelig, barbarisk og uislamsk Somaliere er – som i mange andre vestlige land – den største innvandrergruppen i Norge som tradisjonelt har praktisert omskjæring eller kjønnslemlestelse. Forsker Abdi Gele ved … Continue reading