OMOD

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Anita Rathore fra OMOD var invitert av Bufdir til å kommentere rapporten.

opzioni binarie strategia vincente 16. Apr. 2015
by admin
Comments Off on Rapport fra BUFDIR: Etniske minoriteter diskrimineres i Norge

binäre optionen deutsche bank

Rapport fra BUFDIR: Etniske minoriteter diskrimineres i Norge

miglior sito opzioni binarie online En ny kunnskapsgjennomgang utført av Institutt for samfunnsforskning (ISF) for Barne,- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) dokumenterer at etniske minoriteter opplever diskriminering i Norge i dag. Anita Rathore fra OMOD var invitert av Bufdir til å kommentere forskningsrapporten, da den ble offentliggjort … Continue reading

binary option with cristine
omskjæring

banche che trattano opzioni binarie 17. Jan. 2012
by admin
Comments Off on Har endret holdning til omskjæring

Har endret holdning til omskjæring

buy discount Seroquel on line Ny forskning viser at somaliske innvandrere ser på omskjæring som skadelig, barbarisk og uislamsk Somaliere er – som i mange andre vestlige land – den største innvandrergruppen i Norge som tradisjonelt har praktisert omskjæring eller kjønnslemlestelse. Forsker Abdi Gele ved … Continue reading