OMOD

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Frp Statsråd Solveig Horne foran CERD i FN.

go here 17. Aug. 2015
by admin
Comments Off on Likestillings- og diskrimineringsminister ­Solveig Horne (Frp) måtte forsvare Norges ­arbeid mot diskriminering og hatkriminalitet for FN. (Det var ikke lett for henne). OMOD og andre Norske NGOer var tilstedet. Her er referatene og TV link.

Likestillings- og diskrimineringsminister ­Solveig Horne (Frp) måtte forsvare Norges ­arbeid mot diskriminering og hatkriminalitet for FN. (Det var ikke lett for henne). OMOD og andre Norske NGOer var tilstedet. Her er referatene og TV link.

Viagra where can i buy in Grand Prairie Texas Mandag og tirsdag den 17 og 18 august 2015 måtte Likestillings- og diskrimineringsminister ­Solveig Horne (Frp) forsvare Norges ­arbeid mot diskriminering og hatkriminalitet for FN. Det var ikke lett. OMOD var en av flere norske NGOer som deltok ift Norge’s … Continue reading

Anita Rathore fra OMOD var invitert av Bufdir til å kommentere rapporten.

http://energocredit.am/sdsd/6069 16. Apr. 2015
by admin
Comments Off on Rapport fra BUFDIR: Etniske minoriteter diskrimineres i Norge

Rapport fra BUFDIR: Etniske minoriteter diskrimineres i Norge

ni dating service En ny kunnskapsgjennomgang utført av Institutt for samfunnsforskning (ISF) for Barne,- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) dokumenterer at etniske minoriteter opplever diskriminering i Norge i dag. Anita Rathore fra OMOD var invitert av Bufdir til å kommentere forskningsrapporten, da den ble offentliggjort … Continue reading

Dying for justice

see 23. Mar. 2015
by admin
Comments Off on Britisk rapport: 509 minoritetsdødsfall under arrest 1991-2014

Britisk rapport: 509 minoritetsdødsfall under arrest 1991-2014

Britiske Institute of Race Relations utga 23. mars 2015 rapporten Dying for Justice. Rapporten dokumenterer 509 tilfeller mellom 1991 0g 2014, der mennesker med minoritetsbakgrunn har dødd under mistenkelige omstendigheter i kontakt med britiske polititjenestemenn, fengselsvakter og immigrasjonsoffiserer. Rapporten viser at en stor andel av dødsfallene skyldtes overdreven … Continue reading

Diskrimineringsnemnda.

http://bilgiwebs.com/?plemjaw=es-malo-conocer-chicas-en-un-calabozo&db6=35 6. Jun. 2012
by admin
Comments Off on Oslo kommunen anker saken til diskrimineringsnemnda

Oslo kommunen anker saken til diskrimineringsnemnda

ex annonce site rencontre Saken gjelder spørsmål om diskriminering på grunnlag av etnisitet ved at barneverntjenesten åpnet undersøkelsessak, fokuserte på kjønnslemlestelse i utredningen av saken og krevde underlivsundersøkelse av somalisk jente. Continue reading

klassekampen

28. Nov. 2011
by admin
Comments Off on – Arbeidet mot kjønnslemlestelse er satt tilbake

– Arbeidet mot kjønnslemlestelse er satt tilbake

Forfatter Amal Aden er opprørt. Hun er engasjert i arbeidet mot kjønnslemlestelse, men mener myndighetenes kontrolltiltak diskriminerer somaliere. OMOD har kalt innsatsen mot kjønnslemlestelse for «heksejakt på somaliere». De har fått mange henvendelser fra foreldre, og mener barn kontrolleres ut ifra … Continue reading