OMOD

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Skjermbilde 2017-11-02 kl. 00.23.21

Tilfeldige kontrollar basert på hudfarge er eit stort problem i Norge, meiner Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD).

autopzionibinarie ora

opzioni binarie corso optiontime

source OMOD om politikontroll i BT:
Tilfeldige kontrollar basert på hudfarge er eit stort problem i Norge, meiner Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD).
– Slike kontrollar blir ikkje profesjonelt gjennomførte. Politiet prøver ikkje å forklare kva som skjer, og reagerer på spørsmål med irritasjon. Dette skaper låg tillit til eit politi som er heilt avhengig av eit godt forhold til publikum. Det fører også til at minoritetar blir framandgjort, spesielt barn og unge som er fødde eller har vakse opp her i landet, og skapar større risiko for radikalisering, seier Akhenaton Oddvar de Leon, dagleg leiar i OMOD.
– Når ein svart person blir kontrollert utelukkande ut frå hudfarge, betyr det at politiet stiller likskapsteikn mellom hudfarge og kriminalitet.
De Leon opplyser at OMOD har bedt om etterretningsbaserte utlendingskontrollar i snart 25 år.
– Politiet må basere kontrollane på kunnskap. Det vil gi færre, men meir effektive kontrollar og betre resultat, seier han.”

follow site

valutahandel litteratur https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/RkVoJ/Forskaren-Victoria-Kawesa-hadde-kaffipause-pa-gata-Da-brastoppa-ein-sivil-politibil

binary options trading signals members area

follow site Dagbladet: https://www.dagbladet.no/nyheter/svenske-victoria-raser-mot-norsk-politi-etter-utlendingskontroll–apenbart-raseprofilering/68755828

http://i-betel.org/?paltysw=bynari-option&6a9=4a

go site Comments are closed.