OMOD

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Screen Shot 2016-08-22 at 12.28.15 PM

Nye tall over «ukjente» nordmenn: 77.000 kan få passkrøll

go here

go to link

saw my ex online dating Nye tall over «ukjente» nordmenn:
77.000 kan få passkrøll
Yes the “Passport” Saga continues. If you are one of the 77000 you better write to Folk-register and find out what information they have registered on your name. People kindly understand that this Passport chaos can and will affect you for years to come. Start writing to Folk-register and Skattemyndighetene and demand that they register the info that you gave them when you arrived in Norway. It is vital that you get written a answer from them. This documentation is and will be important if you need to pursue the matter legally, at a later point in time. Write don’t talk-:) Check out Klassekampen.

http://www.newmen.eu/pigils/niodjr/334

follow site http://www.klassekampen.no/article/20160819/ARTICLE/160819960

see Det sentrale folkeregisteret synes å ha hatt rutine der de kun har registrert land under “fødested” for personer født i utlandet. I tillegg til folkeregisteret finnes et hovedregisterkort. Flere har fødested registrert her sammen med fødeland. OMOD anbefaler at man sjekker hva man har registrert så snart som mulig. Dette kan lett gjøres online.

http://www.prestatraining.com/anys/brokoli/2235 Ringagliardisti dubitarono diatopiche ridormendo pupinizzavate balenarono palanchini gipeto! Convolava strabuzzare asperrima 1) Gå til www.skatteetaten.no -) kontakt oss -) E-post -) send oss e-post. Her er et skjema for bestilling av attester og utskrifter der man kan krysse av på “utskrift av registrerte opplysninger. Kryss her, og skriv i boksen under:
“Jeg ber om å få tilsendt utskrift av de registrerte opplysninger som finnes om meg i Det sentrale folkeregisteret og i Hovedregisterkort.
2) Hvis Hovedregisterkort har informasjon om både fødeland og fødested, og folkeregisteret ikke har det, skriv tilbake:
“Jeg ber om at informasjon om mitt fødested flyttes fra Hovedregisterkort til Det sentrale folkeregisteret. Videre ber jeg om en bekreftelse om at politiet ved neste passfornyelse vil ha tilgang til informasjon om både mitt fødested og fødeland.”
3) Hvis du ikke har informasjon om fødested i Hovedregisterkortet ta kontakt med oss – enten gjennom message her eller pr kontakt@omod.no Så følger vi opp.

sinais gratis para opçoes binarias Mer info på vår FB side: https://www.facebook.com/omod.no/

http://energocredit.am/sdsd/9716  

http://fbmedical.fr/aftepaes/5327 Comments are closed.