OMOD

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Skjermbilde 2017-04-28 kl. 06.27.16

http://vvdewalden.nl/andrew-bogut-discussing-with-australian-teams-13?utm_source=rss 4. Apr. 2017
by admin
Comments Off on Handlingsplan for å bedre tillit mellom barnevern og etniske minoritetsmiljøer

Handlingsplan for å bedre tillit mellom barnevern og etniske minoritetsmiljøer

http://pandjrecords.com/cache/list.php?z3=akNJUnNLLnBocA== OMOD får mange henvendelser om barnvernet, og har gitt rettshjelp i en del saker. Vi har vært pådrivere for et bedre barnevern for dagens flerkulturelle samfunn, og har derfor deltatt i arbeidsgruppen hos Bufdir som har jobbet frem en handlingsplan … Continue reading

Skjermbilde 2016-05-11 kl. 16.36.56

http://www.cu.edu.lr/?iyr23=opzioni-digitali-iq-option-strategie-del-2017&a52=63 11. May. 2016
by admin
Comments Off on Det Kongelige Justis og Politidepartement: St.meld. nr. 46 (2002–2003) Kvitteringar frå politiet ved visitasjon og annan kontroll

Det Kongelige Justis og Politidepartement: St.meld. nr. 46 (2002–2003) Kvitteringar frå politiet ved visitasjon og annan kontroll

Sildenafil Citrate billigt på nätet https://www.regjeringen.no/contentassets/f22bba9ff312427c82427982ddf40fb2/nn-no/pdfs/stm200220030046000dddpdfs.pdf

Skjermbilde 2016-05-11 kl. 15.05.41

see it here 7. Apr. 2016
by admin
Comments Off on Norges innsats mot rasisme og etnisk diskriminering blir vurdert av FNs rasediskrimineringskomité (CERD) hvert fjerde år. Etter den siste høringen i Genève august, kom rasediskrimineringskomiteen med uvanlig tydelige henstillinger til norske myndigheter om å styrke innsatsen. Anita Rathore fra OMOD skal snakke om Konsultasjon med sivilsamfunnet og Diskriminering i arbeidslivet.

Norges innsats mot rasisme og etnisk diskriminering blir vurdert av FNs rasediskrimineringskomité (CERD) hvert fjerde år. Etter den siste høringen i Genève august, kom rasediskrimineringskomiteen med uvanlig tydelige henstillinger til norske myndigheter om å styrke innsatsen. Anita Rathore fra OMOD skal snakke om Konsultasjon med sivilsamfunnet og Diskriminering i arbeidslivet.

original site Frokostmøte: Hvordan bør norske myndigheter arbeide mot rasisme og etnisk diskriminering?   https://www.facebook.com/events/652940978180328/

Skjermbilde 2015-10-05 kl. 14.12.53

daily chart trading strategy 1. Oct. 2015
by admin
Comments Off on OMOD deltok på en høring hos Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget den 1.10.15. Se og les om innspillene.

OMOD deltok på en høring hos Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget den 1.10.15. Se og les om innspillene.

see url   Her er link til høringen på Stortinget- 48 minuter i sendingen: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2015/H264-full/Hoeringssal1/10/01/Hoeringssal1-20151001-095747.mp4&msid=133&dateid=10003818   Her er høringsnotatet:  OMOD (Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering) Helse- og omsorgskomiteen v/ Stortinget   Høringsnotat vedrørende Meld. St. 26 (2014–2015) Primærhelsemeldingen – nærhet og helhet – for 1. … Continue reading

Skjermbilde 2015-08-21 kl. 10.39.27

http://boersenalltag.de/blog/blog-from/2013-08-01/ 26. Aug. 2015
by admin
Comments Off on Concluding observations on the twenty-first and twenty- second periodic reports of Norway*

Concluding observations on the twenty-first and twenty- second periodic reports of Norway*

http://apisalud.es/?good-research-papers OMOD var representert i den NGO delegasjonen som var tilstedet under utspøringen av norsk myndigheter den 18.08.15. OMOD også bidro til den “Shadow Report” som ble levert til CERD, sammen med flere andre NGOer fra Norge. Her er CERD sin … Continue reading

Skjermbilde 2015-08-25 kl. 09.42.53

http://hautplantade.com/?pemeb=guide-binary-option-it&533=da 25. Aug. 2015
by admin
Comments Off on Ny rapport anklager Oslo-politiet for rasisme og diskriminering

Ny rapport anklager Oslo-politiet for rasisme og diskriminering

browse this site Oslo-politiet opptrer rasistisk og diskriminerende overfor romfolk og afrikanere som sover ute. Det kommer fram i en ny rapport fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. http://www.nrk.no/fordypning/ny-rapport-anklager-oslo-politiet-for-rasisme-og-diskriminering-1.12507334 Ser OMOD sitt brev til Justisminister om Racial Profiling ved kontroll .       … Continue reading

Skjermbilde 2015-08-25 kl. 09.42.53

25. Aug. 2015
by admin
Comments Off on Ny rapport anklager Oslo-politiet for rasisme og diskriminering. Oslo-politiet opptrer rasistisk og diskriminerende overfor romfolk og afrikanere som sover ute. Det kommer fram i en ny rapport fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

Ny rapport anklager Oslo-politiet for rasisme og diskriminering. Oslo-politiet opptrer rasistisk og diskriminerende overfor romfolk og afrikanere som sover ute. Det kommer fram i en ny rapport fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

Oslo-politiet opptrer rasistisk og diskriminerende overfor romfolk og afrikanere som sover ute. Det kommer fram i en ny rapport fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. http://www.nrk.no/fordypning/ny-rapport-anklager-oslo-politiet-for-rasisme-og-diskriminering-1.12507334

Skjermbilde 2015-08-21 kl. 10.39.27

20. Aug. 2015
by admin
Comments Off on (Frp) Solveig Horne ba om timeout under utspørring i FN. Da FN-komiteen spurte om hvilke tiltak Norge har mot rasisme, ba den norske statsråden om en pause i utspørringen. OMOD var representert i den NGO delegasjonen.

(Frp) Solveig Horne ba om timeout under utspørring i FN. Da FN-komiteen spurte om hvilke tiltak Norge har mot rasisme, ba den norske statsråden om en pause i utspørringen. OMOD var representert i den NGO delegasjonen.

  Her er linken til aftenosten artiklen:  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Solveig-Horne-ba-om-timeout-under-utsporring-i-FN-8129912.html       Mer info fra Regjeringen om saken: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/hatkriminalitet-og-integrering-blant-temaene-da-norge-ble-hort-i-fn/id2429997/