OMOD

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Skjermbilde 2017-11-02 kl. 23.28.28

watch 2. Nov. 2017
by admin
Comments Off on Konferanse: Opplevd rasisme blant barn og unge: Hva gjør vi? Public · Hosted by Antirasistisk Senter

Konferanse: Opplevd rasisme blant barn og unge: Hva gjør vi? Public · Hosted by Antirasistisk Senter

numero telefonico de mujeres solteras Opptatt av rasisme og diskriminering? Sett av den 22. november! OMOD deltar her i paneldebatt om “Hvordan styrke ungdommers tillit til politiet”. https://www.facebook.com/events/1923193218008391/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2222%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&pnref=story

Screen Shot 2016-08-22 at 1.05.40 PM

http://www.der-scherenschleifer.de/pistolet/denew/2877 11. Aug. 2016
by admin
Comments Off on Integreringsutvalg får kritikk for å mangle mangfold.

Integreringsutvalg får kritikk for å mangle mangfold.

go to link “Jeg synes dette er en refleksjon av det segregerte Norge. Utvalget gir et signal til det norske samfunnet om at det er ok å utarbeide politikk på integreringsfeltet der minoriteter er tema, men der minoriteter ikke er representert. Vi diskuteres … Continue reading

Screen Shot 2016-08-22 at 4.33.19 PM

pareri autopzionibinarie 3. Aug. 2016
by admin
Comments Off on Norske departementer er nær blendahvite- Regjeringen krever at statlige virksomheter speiler mangfoldet i befolkningen blant annet når det gjelder innvandring. Men jo nærmere regjeringen du kommer, jo hvitere er det.

Norske departementer er nær blendahvite- Regjeringen krever at statlige virksomheter speiler mangfoldet i befolkningen blant annet når det gjelder innvandring. Men jo nærmere regjeringen du kommer, jo hvitere er det.

follow OMOD om blendahvithet i departementene. “– Lenger opp i det statlige systemet må man virkelig begynne å sette spørsmålstegn ved om hvorfor det er slik. Hvorfor er disse jobbene reservert for etnisk norske? Er det slik at det ikke finnes … Continue reading

Skjermbilde 2016-03-06 kl. 09.08.52

binary options demo account canada 29. Dec. 2015
by admin
Comments Off on Frykter en ny hatbølge -Fagfolk krever politikompetanse på hatkriminalitet for å møte utviklingen

Frykter en ny hatbølge -Fagfolk krever politikompetanse på hatkriminalitet for å møte utviklingen

Tesco home delivery business model De siste fem årene har over 60 prosent av anmeldelsene kommet på forbrytelser begått på bakgrunn av etnisitet eller rase. Akenathan De Leon ved Organisasjon mot offentlig diskriminering (Omod) mener de fleste innvandrere ikke anmelder hatkriminalitet.  http://www.klassekampen.no/article/20151229/ARTICLE/151229877

Skjermbilde 2015-06-16 kl. 19.37.29

18. Jun. 2015
by admin
Comments Off on Konferanse og innspillsdugnad om forskning på ekstremisme og terrorisme.

Konferanse og innspillsdugnad om forskning på ekstremisme og terrorisme.

Forskningsrådet inviterer til en konferanse om forskning knyttet til ekstremisme og terrorisme. Formålet med konferansen er å få innspill til hvilken forskning vi trenger for å forebygge ekstremisme og hindre terrorisme. OMOD kommer til å spille inn noen synspunkter om … Continue reading

Anita Rathore fra OMOD var invitert av Bufdir til å kommentere rapporten.

16. Apr. 2015
by admin
Comments Off on Rapport fra BUFDIR: Etniske minoriteter diskrimineres i Norge

Rapport fra BUFDIR: Etniske minoriteter diskrimineres i Norge

En ny kunnskapsgjennomgang utført av Institutt for samfunnsforskning (ISF) for Barne,- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) dokumenterer at etniske minoriteter opplever diskriminering i Norge i dag. Anita Rathore fra OMOD var invitert av Bufdir til å kommentere forskningsrapporten, da den ble offentliggjort … Continue reading

P1030222

6. Jan. 2015
by admin
Comments Off on OMOD har avgitt høringsuttalelse til Langtidsplan for høyere utdanning og forskning 2015-2024

OMOD har avgitt høringsuttalelse til Langtidsplan for høyere utdanning og forskning 2015-2024

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak: Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 (Meld. St. 7 (2014-2015)). https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/Horingsprogram/?dateid=10003726 OMOD ber i uttalelsen om at Forskningsrådet arbeider forpliktende, systematisk, strategisk og fornyende for å fremme både minoritetsrepresentasjon … Continue reading

Skjermbilde 2015-06-07 kl. 19.22.11

10. Nov. 2014
by admin
Comments Off on OMOD sin Innspill til ny hovedstrategi for Norges forskningsråd

OMOD sin Innspill til ny hovedstrategi for Norges forskningsråd

På side 108 vil du finner OMOD sin innspill til hovedstrategi for Norges forskningsråd. http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition%3A&blobheadervalue1=+attachment%3B+filename%3DHøringsuttalelsertilnystrategides2014.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1274505750399&ssbinary=true