OMOD

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Skjermbilde 2016-05-11 kl. 16.36.56

mujer ucraniana busca hombre 11. May. 2016
by admin
Comments Off on Det Kongelige Justis og Politidepartement: St.meld. nr. 46 (2002–2003) Kvitteringar frå politiet ved visitasjon og annan kontroll

Det Kongelige Justis og Politidepartement: St.meld. nr. 46 (2002–2003) Kvitteringar frå politiet ved visitasjon og annan kontroll

http://www.ivst-vz.de/?debin=bin%C3%A4re-optionen-60-sekunden-demo-konto binäre optionen 60 sekunden demo konto https://www.regjeringen.no/contentassets/f22bba9ff312427c82427982ddf40fb2/nn-no/pdfs/stm200220030046000dddpdfs.pdf

Skjermbilde 2016-05-11 kl. 15.05.41

buy Viagra 120 mg in Sacramento California 7. Apr. 2016
by admin
Comments Off on Norges innsats mot rasisme og etnisk diskriminering blir vurdert av FNs rasediskrimineringskomité (CERD) hvert fjerde år. Etter den siste høringen i Genève august, kom rasediskrimineringskomiteen med uvanlig tydelige henstillinger til norske myndigheter om å styrke innsatsen. Anita Rathore fra OMOD skal snakke om Konsultasjon med sivilsamfunnet og Diskriminering i arbeidslivet.

Norges innsats mot rasisme og etnisk diskriminering blir vurdert av FNs rasediskrimineringskomité (CERD) hvert fjerde år. Etter den siste høringen i Genève august, kom rasediskrimineringskomiteen med uvanlig tydelige henstillinger til norske myndigheter om å styrke innsatsen. Anita Rathore fra OMOD skal snakke om Konsultasjon med sivilsamfunnet og Diskriminering i arbeidslivet.

opcje binarne trading Frokostmøte: Hvordan bør norske myndigheter arbeide mot rasisme og etnisk diskriminering?   https://www.facebook.com/events/652940978180328/

Skjermbilde 2015-10-05 kl. 14.12.53

go here 1. Oct. 2015
by admin
Comments Off on OMOD deltok på en høring hos Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget den 1.10.15. Se og les om innspillene.

OMOD deltok på en høring hos Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget den 1.10.15. Se og les om innspillene.

broker opzioni binarie con paypal   Her er link til høringen på Stortinget- 48 minuter i sendingen: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2015/H264-full/Hoeringssal1/10/01/Hoeringssal1-20151001-095747.mp4&msid=133&dateid=10003818   Her er høringsnotatet:  OMOD (Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering) Helse- og omsorgskomiteen v/ Stortinget   Høringsnotat vedrørende Meld. St. 26 (2014–2015) Primærhelsemeldingen – nærhet og helhet – for 1. … Continue reading

Skjermbilde 2015-08-21 kl. 10.39.27

go 26. Aug. 2015
by admin
Comments Off on Concluding observations on the twenty-first and twenty- second periodic reports of Norway*

Concluding observations on the twenty-first and twenty- second periodic reports of Norway*

go to link OMOD var representert i den NGO delegasjonen som var tilstedet under utspøringen av norsk myndigheter den 18.08.15. OMOD også bidro til den “Shadow Report” som ble levert til CERD, sammen med flere andre NGOer fra Norge. Her er CERD sin … Continue reading

Skjermbilde 2015-08-21 kl. 10.39.27

20. Aug. 2015
by admin
Comments Off on (Frp) Solveig Horne ba om timeout under utspørring i FN. Da FN-komiteen spurte om hvilke tiltak Norge har mot rasisme, ba den norske statsråden om en pause i utspørringen. OMOD var representert i den NGO delegasjonen.

(Frp) Solveig Horne ba om timeout under utspørring i FN. Da FN-komiteen spurte om hvilke tiltak Norge har mot rasisme, ba den norske statsråden om en pause i utspørringen. OMOD var representert i den NGO delegasjonen.

  Her er linken til aftenosten artiklen:  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Solveig-Horne-ba-om-timeout-under-utsporring-i-FN-8129912.html       Mer info fra Regjeringen om saken: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/hatkriminalitet-og-integrering-blant-temaene-da-norge-ble-hort-i-fn/id2429997/

Frp Statsråd Solveig Horne foran CERD i FN.

17. Aug. 2015
by admin
Comments Off on Likestillings- og diskrimineringsminister ­Solveig Horne (Frp) måtte forsvare Norges ­arbeid mot diskriminering og hatkriminalitet for FN. (Det var ikke lett for henne). OMOD og andre Norske NGOer var tilstedet. Her er referatene og TV link.

Likestillings- og diskrimineringsminister ­Solveig Horne (Frp) måtte forsvare Norges ­arbeid mot diskriminering og hatkriminalitet for FN. (Det var ikke lett for henne). OMOD og andre Norske NGOer var tilstedet. Her er referatene og TV link.

Mandag og tirsdag den 17 og 18 august 2015 måtte Likestillings- og diskrimineringsminister ­Solveig Horne (Frp) forsvare Norges ­arbeid mot diskriminering og hatkriminalitet for FN. Det var ikke lett. OMOD var en av flere norske NGOer som deltok ift Norge’s … Continue reading

Skjermbilde 2015-06-16 kl. 19.37.29

18. Jun. 2015
by admin
Comments Off on Konferanse og innspillsdugnad om forskning på ekstremisme og terrorisme.

Konferanse og innspillsdugnad om forskning på ekstremisme og terrorisme.

Forskningsrådet inviterer til en konferanse om forskning knyttet til ekstremisme og terrorisme. Formålet med konferansen er å få innspill til hvilken forskning vi trenger for å forebygge ekstremisme og hindre terrorisme. OMOD kommer til å spille inn noen synspunkter om … Continue reading

Skjermbilde 2015-06-13 kl. 18.12.34

19. Mar. 2015
by admin
Comments Off on GRUNNLAGSDOKUMENT FOR EN UNIVERSELL LIKESTILLINGSLOV

GRUNNLAGSDOKUMENT FOR EN UNIVERSELL LIKESTILLINGSLOV

I forbindelse med regjeringens arbeid med en ny universell likestillingslov, har sentrale organisasjoner pa? rettighetsfeltet na? ga?tt sammen for a? arbeide samlet opp mot lovarbeidet. Vi representerer et vidt spekter av ulike diskrimineringsgrunnlag. I forbindelse med regjeringens arbeid med en … Continue reading